Odborné spracovanie GDPR dokumentácie

Pripravujeme všetku potrebnú dokumentáciu v oblasti GDPR od internej smernice o ochrane osobných údajov, dokumentáciu spracovateľských činností až po vypracovanie informačných povinností pre dotknuté osoby a to pre Vás – na mieru.

Spoľahlivý tím

Profesionálny servis

Implementačná prax

Osobné údaje v bezpečí

Ste subjektom, ktorý pri svojej činnosti spracováva osobné údaje?

Odborné spracovanie GDPR dokumentácie - aktak.sk

Odborne a profesionálne

Spoznajte nás bližšie

Naša spoločnosť ak T ak, s.r.o. je zameraná na odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Máme dlhoročné skúsenosti s GDPR, zastupujeme obce, ale aj malé či veľké spoločnosti.

Našou filozofiou je pomáhať obciam a spoločnostiam byť v súlade so zákonom. Vieme, aké povinnosti pre Vás vyplývajú a radi Vám ich pomôžeme naplniť. Odborne a profesionálne. 

Úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o. Náš tím má preto dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach práva.

Spoluprácou s nami získate nielen kompletnú GDPR dokumentáciu, ale aj pravidelné školenia zamestnancov, konzultácie k otázkam týkajúcich sa ochrany osobných údajov a kontrolu spojenú s auditom stavu ochrany osobných údajov.

V prípade kontroly zo strany štátnych orgánov vieme zabezpečiť kompletnú komunikáciu ako aj zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov.

GDPR od A po Z

Komplexná GDPR dokumentácia

Pripravujeme všetku potrebnú dokumentáciu v oblasti GDPR od internej smernice o ochrane osobných údajov, dokumentáciu spracovateľských činností až po vypracovanie informačných povinností pre dotknuté osoby a to pre Vás – na mieru.
Odborné spracovanie GDPR dokumentácie - aktak.sk